gkheidelberglogo

Susters

  

BESTUURSLEDE

 Voorsitter  Magda Smit  (016) 341 2354
 Ondervoorsitter  Elmarie Coetzee  (016) 341-5252
 Sekretaresse  Rietha Breed  (016) 349-5714
 Kassier  Maritha Enslin  (016) 349-1159
 Addisionele Lede  Marsia Krüger  (016) 341-5309
 Marietjie Lemmer  (016) 341-7692
 Hettie de Kock  (016) 341-3003
 Adri Theron  (016) 349-1938
 Tonie Weerheim  (016) 349-5919
 

                          OMGEEGROEPIES

 Luister-'n-Bietjie  Vakant
 Troos-'n-Bietjie  Sonja Strydom  073 161 5198
 Goue Oues  Zagrys v d Walt  (016) 341-2361
 Kombuis Karnallies  Estie du Toit  082 463 3483
 Eet-'n-bietjie  Vakant
 Tooi-'n-bietjie  Marietjie Lemmer  (016) 341 7692
 Vergeet-my-nietjie  Elmarie Coetzee  (016) 341-5252
 Belydenisaflegging  Rietha Breed  (016) 349-5714
 Meelewing  Zagrys van der Walt  (016) 341-2361
 Ooievaar  Leonie Labuschagne  061 524 5163
 Vervoer-'n-bietjie  Vakant

 

BESKRYWING VAN OMGEEGROEPIES

EET-'N-BIETJIE'S
Vir begrafnisse bedien die groepie koffie en tee en vrugtesap in die somermaande. Uit die gemeente vra hulle die susters vir toebroodjies en susters kan met vrymoedigheid 'n strokie gee vir enige uitgawes wat gemaak is, sodat die onkostes verhaal kan word.

GOUE OUES:
Die doel van hierdie groepie is om deur die jaar kontak te hou met lidmate bo 70. Met verjaarsdae word 'n pakkie beskuit met 'n kaartjie afgelewer en gedurende oktober word 'n funksie, middagete of oggendtee gereël. In November ontvang elke lidmaat bo 70 'n kilogram tuisgebakte koekies.

BELYDENISAFLEGGING:
Hulle reël die teedrink geleentheid vir die belydenis katkisante en hulle gaste tydens belydenisaflegging.

KOMBUIS KARNALLIES:
Die groepie maak die kombuis aan die begin van elke jaar blinkskoon. Al die rakke en breekgoed word gewas en getel. Hulle koop voorraad aan en sorg dat die voorraad houers gevul is. Hulle was vadoeke en tafeldoeke wat op Sondae, met begrafnisse en met kerksraadvergaderings gebruik is en hulle was en ruil kantgordyne.

LUISTER-'N-BIETJIE'S
Die groepie hanteer die 4 aandgeleenthede en die Teetuin. Hulle besluit op 'n onderwerp en nooi 'n spreker vir die aand. Hulle voorsien ook verversings

MEELEWING
Die groepie besoek lidmate van wie 'n naby familielid (bv. 'n eggenoot, 'n ouerof 'n broer of suster) oorlede is met 'n kaartjie namens die susters. Omdat die gemeente so groot is, moet ons dit ongelukkig beperk tot naby familie.

OOIEVAARSGROEPIE
Hulle gee 'n geskenk as daar 'n nuwe baba gebore word en die mamma en baba word besoek. Tydens die doop van 'n baba ontvang hy/sy 'n Bybel.

TOOI-'N-BIETJIE'S
Met funksies en ander geleenthede help die groepie om die tafels en saal te tooi. Enige groepie kan van hulle hulp gebruik maak.

TROOS-'N-BIETJIE'S
Die groepie besoek siekes tuis en in plaaslike hospitale met 'n kaartjie. Lidmate word ook soms telefonies bemoedig voor 'n operasie. Tonie Weerheim borduur al die pragtige kaartjies met bemoedigende woorde met haar hand. Dit is baie besonders en word opreg waardeer deur almal wat so vertroos word.

VERGEET-MY-NIETJIE'S
Die doel van die groepie is om nuwe lidmate te verwelkom en tuis te laat voel in ons gemeente sodra hulle attestaat ontvang is. Dit gebeur egter soms dat lidmate 'n geruime tyd hier is voor ons hulle attestate ontvang. In Maart en November met ons Paas- en Kersetes word nuwe lidmate genooi na die Gemeente-ete en behoorlik verwelkom.

 VERVOER-'N-BIETJIE'S
Dit gebeur soms dat iemand 'n probleem met vervoer ondervind en dan sit ons met die hande in die hare. Susters wat by die groepie wil aansluit om te help as daar 'n krisis ontstaan, kan gerus die voorsitter van die groep kontak.

TEESKINKBEURTE
Die wyksusters is verantwoordelik om self koppies reg te sit en om melk te voorsien wanneer dit hulle beurt is. Verwys na kalender vir besonderhede