gkheidelberglogo

PrekeFacebookIcon

Ons vra om verskoning indien sommige preke nie hier beskikbaar is nie. Ons plaas dit so gou dit beskikbaar gemaak word.

2018

Maart (0)
April (0)
Mei (0)
Junie (0)
Julie (0)
 
 
Powered by Phoca Download
BEGIN TYE
EREDIENSTE
Oggend 09:00
Aand 18:00
Nagmaal 09:00
KATKISASIETYE
Sondag Oggend na Erediens
KERKRAAD VERGADERINGS
Breë Kerkraad: 18h30
Ouderlinge Verslag: 18h30
Kerkraad: Voor elke erediens

Uit die Woord

Ps 150

Halleluja!  Loof God in Sy heiligdom, loof Hom in Sy sterk uitspansel!  Loof Hom oor Sy magtige dade, loof Hom na die volheid van Sy grootheid!  Loof Hom met basuingeklank, loof Hom met harp en siter;  loof Hom met tamboeryn en koordans, loof Hom met snarespel en fluit;  loof Hom met helder simbale, loof Hom met klinkende simbale!  Laat alles wat asem het, die HERE loof!  Halleluja!

Google Kaart