gkheidelberglogo

Gebeure FacebookIcon

Kliek op die storie naam hier onder om meer te sien. Om fotos in die stories te besigtig, kliek op 'n fototjie en 'n groter weergawe sal oopmaak.
 
Bydraes met fotos sal verwelkom word van enigeen by nuus@gkheidelberg.co.za.

Besoek van Mev L. Pelser – 12 Maart 2017

Mev Lila Pelser en haar dogter Helena het op 12 Maart 2017 die erediens en paasprogram kom bywoon. Na die erediens is ‘n
gedenkalbum wat tydens die 125-jaar fees uitgegee is, aan haar deur ds Faan Smit oorhandig.

Sy is die weduwee van ds P.J. Pelser wat predikant was van die gemeente vanaf Julie 1961 tot Maart 1967. Ds en mev Pelser was die eerste pastoriepaar wat in die pastorie wat op die kerkterrein gebou is bewoon. Die ou kerk is ook in sy dienstydperk in 1962 omskep in ‘n kerksaal. Ds Pelser het verantwoordelikheid oorgeneem vir die versorging van diekerkterrein en die plaveisel voor die kerk is ook sy handewerk. Die gemeente het ook gedurende sy dienstydperk die gemeente se 75-jarige bestaan gevier in 1965 en hy het groot werk gedoen met die navorsing oor die geskiedenis van die gemeente tot op daardie stadium. Ds Pelser is op 24 Maart 1984 oorlede. Mev Pelser is tans woonagtig te Bella Bella (Warmbad).

IMG_2389
IMG_2388
IMG_2392
IMG_2440
IMG_2407
IMG_2405
IMG_2443
IMG_2442
IMG_2408
IMG_2391
IMG_2394